info@mkbvastgoedenonteigening.nl

+31 6 51 61 29 17 / +31 6 22 56 50 72

Adviesbureau voor MKB vastgoed

MKB Vastgoed & Onteigening is een succesvol adviesbureau waar uw belang als mkb ondernemer voorop staat. Onze expertise richt zich op vastgoed-gerelateerde adviesvragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Onteigening (of dreigende onteigening)
  • Huurontbinding
  • Taxatie
  • Herontwikkeling

Wij zijn al langer dan 30 jaar actief. Wij zijn dus zeer ervaren en blijven door onze certificering continu op de hoogte van alle recente en relevante ontwikkelingen. Daardoor zijn wij in staat om voor u altijd het optimale resultaat te behalen. Wij maken graag kennis met u!

Hulp bij alle vastgoedvraagstukken

De (semi)overheid (zoals gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ProRail,) kan ten behoeve van een ruimtelijk plan gebruik maken van het instrument onteigening.

Onteigening

Indien de overheid plannen heeft in het kader van algemeen belang heeft zij de juridische instrumenten om onroerende zaken van derden te onteigenen. Vaak is dit nodig om de plannen mogelijk te maken.

Echter voordat tot onteigening kan worden overgegaan is de overheid wettelijk verplicht om eerst via een minnelijk traject te proberen met u tot overeenstemming te komen. In die fase komen wij in beeld om voor u de optimale oplossing te vinden. 

Die optimale oplossing komt altijd pas boven tafel na de nodige onderhandelingen en dat is dus ons werk. Doe u zelf dus niet tekort en laat u bij een dergelijk traject adviseren en begeleiden door ons als specialisten op dit gebied.

Maximaal resultaat

Het maken van berekeningen en de onderhandelingen om het maximale resultaat voor u te halen, zijn zaken die bij dit soort trajecten horen. Dat resultaat omvat niet alleen het hoogste geldbedrag, maar vaak ook een combinatie tussen die financiën en de beste vervangende locatie.

Schakel ons daarom tijdig in als deskundige partij. Wij spreken uw taal en kunnen ons goed in uw situatie als ondernemer verplaatsen. Bovendien weten wij ook hoe de verwervende partij denkt en handelt, maar kennen wij vooral de rechten waar u als eigenaar aanspraak op kunt maken.

Advieskosten

Het is wettelijk geregeld dat bij een dreigende onteigeningssituatie de door u gemaakte advieskosten (gedeeltelijk) onderdeel zijn van de aan u toe te kennen schadeloosstelling.

Uw vastgoed laten taxeren?

Als u uw de waarde van uw vastgoed wil weten omdat kunnen wij de taxatie ervan verzorgen. Wij hebben daarvoor de benodigde papieren en kunnen derhalve voor elke situatie de juiste prijs bepalen. Dus of het vu gaat om een waardebepaling ten behoeven van de verkoop, overdracht, dreigende onteigening; wij kunnen u hierin bijstaan. 

Uw vastgoed herontwikkelen?

Indien u een eigen bedrijfspand heeft, komt er ongetwijfeld een moment dat u dat wilt verkopen of verhuren. Ondanks dat u jaren uw bedrijf succesvol heeft geëxploiteerd vanuit dat pand, komt het steeds vaker voor dat dit niet lukt. Zo is het voor een startende ondernemer nagenoeg onmogelijk om een overname helemaal gefinancierd te krijgen. Bovendien zit in veel gevallen uw pensioen in uw bedrijf en/of onroerende zaak, wat herbestemming bemoeilijkt.

Nieuwbouw vs. renovatie

Is uw bedrijf gevestigd op een binnenstedelijke locatie? Dan is het vaak mogelijk om door herontwikkeling van de locatie alsnog dat pensioen uit uw bedrijf te halen. Als uw adviseur kijken wij in overleg met de gemeente en via ons eigen netwerk hoe de locatie van uw bedrijfspand het beste opnieuw in te vullen is.

Soms is alleen de grond waarop uw pand is gebouwd interessant. Het huidige pand wordt dan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Regelmatig blijkt het echter mogelijk het bestaande pand aan te passen, waardoor er toch nog een veel interessantere financiële oplossing mogelijk is. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat u alsnog uw welverdiende pensioen ontvangt.

Voor meer informatie over onze adviezen en voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Onze partners

Wij werken samen met mkb adviseurs uit Den Haag.